Schoolboy Vova Feoktistov - Arkadi Alexandrovich Plastov

Arkadi Alexandrovich Plastov (1893 – 1972)
“Schoolboy Vova Feoktistov”
27″ x 19 1/2″ 1956-1959